Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1070132 ΕΞ 2021/2021

«Εφοδιασμοί εναέριων μέσων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ»

18 Αυγούστου 2021