108 Α' 1975

Νόμος 48/1975

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

07 Ιουνίου 1975