142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 23 - Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) Στις περιοχές Εγκαταστάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 23Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) Στις περιοχές Εγκαταστάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αεροδρόμιο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ελικοδρόμιο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σιδηροδρομικοί σταθμοί

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί διαλογής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Διάδρομοι κατάληψης, χώροι αμαξοστασίων, επισκευαστικές μονάδες, σταθμοί διαλογής και μεταφόρτωσης λεωφορείων, τρόλεϊ, προαστιακού σιδηροδρόμου, μετρό, τραμ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σταθμοί αστικών, υπεραστικών, διεθνών λεωφορείων, τρόλεϊ, τραμ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Συνεργεία επισκευής οχημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Πρατήρια ενέργειας, υγρών και αερίων καυσίμων (υγρών, αερίων καυσίμων ηλεκτρικής ενέργειας)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

ΣΕΑ (Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητοδρόμων)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Συναφείς με τα μέσα μαζικών μεταφορών εγκαταστάσεις.