142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 25 - Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) επιτρέπονται: 1.1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης 1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης 1.3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης 1.4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής και μέσης όχλησης (κτίρια – γήπεδα) 1.5. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 1.6. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) και μόνο σε περίπτωση που η περιοχή ελέγχεται και διοικείται από οργανωμένο φορέα 1.8. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων 1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) 1.10. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων − αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής 1.11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων 1.12. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ – ΚΤΕΟ) 1.13. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 1.14. Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων 1.15. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 1.16. Ελικοδρόμιο 1.17. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας 1.18. Κοινωνική πρόνοια 1.19. Αθλητικές εγκαταστάσεις 1.20. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης − αναψυχής 1.21. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 1.22. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις 1.23. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics) 1.24. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 1.25. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων 1.26. Διοίκηση 1.27. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 1.28. Κέντρα διασκέδασης − αναψυχής