142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 27 - Τεχνολογικό Πάρκο − Τεχνόπολις (ΤΠ)
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 27Τεχνολογικό Πάρκο − Τεχνόπολις (ΤΠ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ) επιτρέπονται: 1.1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης 1.3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης 1.4. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ 1.5. Εκπαίδευση (μόνο Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ερευνητικά Κέντρα) 1.6. Διοίκηση 1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 1.8. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους 1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) 1.10. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 1.11. Κατοικία για εργαζόμενους στο πάρκο 1.12. Ελικοδρόμιο 1.13. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 1.14. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics) 1.15. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 1.16. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι με τα στοιχεία 1.1, 1.2 και 1.3 χρήσεις αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (όπως βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική).