142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 29 - Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ)
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 29Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιοχές υψηλής όχλησης βιομηχανίας – βιοτεχνίας, επιτρέπονται: 1.1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 1.3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ 1.4. Επαγγελματικά εργαστήρια 1.5. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 1.6. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων 1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) 1.8. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) 1.9. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 1.10. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 1.11. Ελικοδρόμιο 1.12. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων − αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής 1.13. Αποθήκευση (κτίρια – γήπεδα) 1.14. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας 1.15. Κοινωνική πρόνοια 1.16. Αθλητικές εγκαταστάσεις 1.17. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής 1.18. Χώροι συνάθροισης κοινού 1.19. Εμπορικά καταστήματα 1.20. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ) 1.21. Σταθμοί υπεραστικών − διεθνών λεωφορείων 1.22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 1.23. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πιο πάνω με στοιχεία 1.15 έως και 1.19 ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις ανωτέρω περιοχές δύναται επίσης να χωροθετούνται επιχειρηματικά πάρκα τύπου Α, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.