142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 29 - Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Υψηλής Όχλησης (ΥΟ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιοχές υψηλής όχλησης βιομηχανίας – βιοτεχνίας, επιτρέπονται: 1.1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 1.3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ 1.4. Επαγγελματικά εργαστήρια 1.5. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 1.6. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων 1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) 1.8. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) 1.9. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 1.10. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 1.11. Ελικοδρόμιο 1.12. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων − αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής 1.13. Αποθήκευση (κτίρια – γήπεδα) 1.14. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας 1.15. Κοινωνική πρόνοια 1.16. Αθλητικές εγκαταστάσεις 1.17. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής 1.18. Χώροι συνάθροισης κοινού 1.19. Εμπορικά καταστήματα 1.20. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ) 1.21. Σταθμοί υπεραστικών − διεθνών λεωφορείων 1.22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 1.23. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)