142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 31 - Περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ) περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις, οι οποίες εξειδικεύονται κατά το σχεδιασμό ή κατά τις ειδικές διατάξεις για τη χωροθέτησή τους: 1.1. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 1.2. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων υλών 1.3. Κοιμητήρια και Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών 1.4. Νεκροτομεία 1.5. Καταστήματα κράτησης – φυλακές 1.6. Εγκαταστάσεις υποδοχής μεταναστών 1.7. Ανακύκλωση αυτοκινήτων 1.8. Ιππόδρομος 1.9. Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων 1.10. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων