142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 32 - Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων (ΚΟΔ)
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 32Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων (ΚΟΔ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο κύριο οδικό δίκτυο των πόλεων δύνανται να καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις: 1.1. Κατοικία 1.2. Πρεσβείες 1.3. Κοινωνική πρόνοια 1.4. Εκπαίδευση πλην τριτοβάθμιας 1.5. Άθληση πλην μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 1.6. Πολιτισμός 1.7. Θρησκεία 1.8. Γραφεία 1.9. Εμπορικά καταστήματα 1.10. Αρτοποιεία 1.11. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών 1.12. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής, εκτός των κέντρων διασκέδασης 1.13. Στάθμευση (Γήπεδα και κτίρια στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους) 1.14. Ξενοδοχεία 1.15. Περίθαλψη: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως κύριοι οδικοί άξονες για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται για την περιοχή της Αττικής και Θεσσαλονίκης οι πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες του Ρυθμιστικού Σχεδίου και για τις υπόλοιπες πόλεις οι λεωφόροι και οι πρωτεύουσες αρτηρίες των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.