102 Α' 2017

Νόμος 4482/2017

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

25 Ιουλίου 2017