171 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4497/2017

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

13 Νοεμβρίου 2017