218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 47 - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192)
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 47Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 73 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθί- σταται ως εξής: «Άρθρο 73 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 396 β. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 94 γ. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 27 δ. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών θέσεις: 3 ε. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 32 στ. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων θέσεις: 1 ζ. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις: 9 Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις: 28 β. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 15 γ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις: 13 δ. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων θέσεις: 1 Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 186 β. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 12 γ. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 38 δ. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων θέσεις: 3 ε. Κλάδος ΔΕ Οδηγών Θέσεις: 11 στ. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 2 Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): α. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 32 β. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 8 γ. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 4.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑ- ΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩ- ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση ερ- γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής: Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων (καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη): 39 Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): α. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 49 β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 13 γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 2 δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 3 ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις: 1 Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 13 β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 15 Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): α. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 61 β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 8 γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 3 δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις: 12 ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 1 Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): α. ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 3 β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1 γ. ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 1.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.