320 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 16
Ατομική διοικητική λύση 3/2017 - Κατά τη μεταβίβαση μετοχών από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως και από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, αντίστοιχα.
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2017
Ατομική διοικητική λύση - «Παρέχονται διευκρινίσεις»
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 08/03/2017
Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Δ1110373 ΕΞ 2016/ - Παρέχονται διευκρινήσεις
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2016

Σελίδα 1 από 16